Plán akcí na měsíc leden 2021 – MŠ Lom

PLÁN AKCÍ NA MĚSÍC

LEDEN 2021

 Mateřská škola Lom

 

4. 1. dopoledne VÁNOČNÍ NADÍLKA – JEŽÍŠEK U NÁS VE ŠKOLCE

S dětmi si vybalíme vánoční dárky od Ježíška, vybereme společně hračkám „nový domov“ (místo, kam je budeme ukládat) a povíme si, jak si s nimi budeme hrát a jak se o ně starat.

CÍL: Prožitek radosti, překvapení a tajemného nadělování, podpora a učení ochrany a péče o vše, co dostáváme.

 6. 1. dopoledne TŘÍKRÁLOVÝ DEN – TŘÍKRÁLOVÉ TVOŘENÍ

S dětmi se seznámíme s příběhem tří králů a jejich putováním do Betléma. S dětmi si vyrobíme tříkrálovou korunku, kterou si děti odnesou s sebou domů.

CÍL: Přiblížení tradice známých mudrců – seznámení s tříkrálovým příběhem, získávání manuálních, estetických dovedností, utužení prožitku tvořením, vyráběním.

13. 1. dopoledne BÍLÝ DEN

Děti v tento den přijdou do MŠ oblečeny do bílé, zimní barvy.

CÍL: Utužení a fixace barev, zdravé posilování jednoty a kamarádství v kolektivu, přizpůsobení barev oblečení k aktuálnímu období.

25. – 29. 1. POMOC ZVÍŘÁTKŮM V ZIMĚ

V tomto týdnu se budeme s dětmi učit, jakými způsoby je možné pomáhat zvířátkům (nejen) v zimě, co je ohledně pomoci v lidských silách a jak zvířátkům může člověk naopak i uškodit.

CÍL: Rozvoj a podpora etických kompetencí, hodnot a vlastností (soucit, empatie, touha pomáhat, respekt apod.), konkrétní pomoc zvířátkům.

 

Upozorňujeme, že na výše uvedených akcích MŠ Lom může být pořizována fotografická dokumentace pro účely propagace mateřské školy, ke zveřejnění v novinách a webu Základní školy a Mateřské školy Lom: www.zsmslom.cz, či na webu města Lom.