Změny ve výuce od 12. 10. 2020

Změny ve výuce na základě nových opatření vlády, ke zpomalení šíření nemoci covid – 19, a to v trvání 14 dní od 12. 10. 2020 do 23. 10. 2020

Vážení zákonní zástupci a žáci,

z důvodu zpomalení šíření coronavirové infekce vláda nařídila s platností od pondělí 12. 10. 2020 opatření, která mění dosavadní výuku žáků školy, a to následujícím způsobem:

mateřské školy – žádná změna ve fungování aktuálně není

1. stupeň    

1) výuka bude probíhat dle rozvrhů tříd prezenčním způsobem ve škole bez změny

2) školní družina a jídelna budou fungovat bez změny

3) ruší se plavání pro 3. a 4. třídy

4) ruší se čtvrteční sportovní kroužek

V týdnu od 26. 10. 2020 do 30. 10. 2020  jsou ministrem školství prodloužené podzimní prázdniny. V tomto týdnu budou všichni žáci (I. a II. stupně) doma.

 

2. stupeň

1) výuka bude probíhat distanční i prezenční formou, a to takto:

A) v týdnu od 12. 10. 2020 do   10. 2020 bude probíhat prezenční výuka dle rozvrhů tříd  ve škole pro žáky tříd  6.A  a  8.A. Pro žáky tříd 7.A  a  9.A  bude v tomto týdnu probíhat distanční výuka z domova

B) v týdnu od 19. 10. 2020 do   10. 2020 bude probíhat prezenční výuka dle rozvrhů tříd ve škole pro žáky tříd  7.A  a  9.A . Pro žáky tříd 6.A  a  8.A  bude v tomto týdnu probíhat distanční výuka z domova

Při výuce distanční formou, bude zadávání domácích úkolů zveřejňováno na webových stránkách nejpozději vždy v pondělí ráno. Distanční výuka je povinná a neplnění úkolů se rovná záškoláctví!

2) činnost školního klubu je zrušena

3) školní jídelna funguje pro žáky prezenční formy beze změny pro žáky distanční formy není jídelna k dispozici

 

V týdnu od 26. 10. 2020 do 30. 10. 2020  jsou ministrem školství prodloužené podzimní prázdniny. V tomto týdnu budou všichni žáci (I. a II. stupně) doma.

O dalších změnách vás budeme prostřednictvím webových stránek informovat průběžně.

 

 

Děkuji za pochopení a všem přeji především pevné zdraví

 

Mgr., Bc., Bc. Jaroslav Zajíc

ředitel školy