S kamarádem za pohádkou – MŠ Lom 22. 9. 2020

Září, první měsíc nového školního roku v naší školce, provázelo jako třpytivě zlatá nit téma „Školka plná kamarádů“. Nejen, že jsme se seznamovali s novými značkami, prostředím, složením tříd, únikovou cestou, prostorami celé budovy apod., ale zejména jsme navazovali nová přátelství a vztahy. Kromě mnohých aktivit, které tyto vzájemné vztahy posilují, upevňují nebo je pomáhají tvořit, jsme se vypravili „s kamarádem za pohádkou“. Dětem paní učitelky připravily cestu plnou pohádkových postav, které děti samy hledaly. S pohádkovými kamarády se pak děti naučily novým pravidlům, dozvěděly se, co dělat v případě požáru, ale také se s nimi pořádně zblízka seznámily, zasmály a nakonec zatancovaly. Děti vzájemně spolupracovaly, napovídaly si a také si připomněly tradiční pohádkové bytosti.

Jitka Strýhalová