AKCE MŠ – LOUČNÁ ŘÍJEN 2020

AKCE MŠ – LOUČNÁ

ŘÍJEN 2020

Téma, na které se mohou děti těšit:

  • Zeleninou ovocem, předcházíme nemocem
  • Skřítek šišku nese, sbírá plody v lese
  • Slunce, vítr, déšť jak se oblékneš?
  • Draci z výšky ohlásí, jaké je dnes počasí

Cíl: rozvoj smyslového vnímání, představivosti, fantazie, paměti a pozornosti

2, 9, 16., 23. 10. Cvičení ve sportovní hale –  Děti v pohybu

Třída Soviček a vybrané děti ze třídy Veverek

S sebou: sportovní oblečení, obuv do tělocvičny, pití

Cíl: optimální rozvoj tělesné, psychické a sociální stránky dítěte

  1. – 9. 10. Vitamínový týden – prosíme o donesení různého ovoce a zeleniny

Cíl: rozvoj smyslových orgánů

Saunování v MŠ podle počasí

Cíl – zdravý životní styl, otužování, prevence nemocí

Knihovna Lom –  termín bude upřesněn

Pro děti bude připravený naučný program

Cíl: rozvoj čtenářské pregramotnosti a kladného vztahu ke knihám

  1. 10. Muzikoterapie

Cíl: rozvoj rytmizace, seznámení se s netradičními hudebními nástroji

  1. 10. Za brankou je drak– divadelní představení v MŠ

Cíl: kulturní prožitek, probuzení zájmu o divadelní představení

28.10.  Státní svátek – MŠ uzavřena

Upozorňujeme, že na výše uvedených akcíchMŠ Loučnámůže být pořizována fotografická a video dokumentace pro účely propagace školy, ke zveřejnění v novinách a na webových stránkách Základní školy a Mateřské školy Lom (www.zslom.cz) či na webu města Lom.