Pravidla nejsou povidla

Na začátku školního roku se s dětmi vzájemně poznáváme, utváříme si společná pravidla a učíme se je dodržovat. Ve třídě „Dráčků“ a „Čiperek“ jsme si vytvořili pravidlo SRDÍČKOVÉ (máme se rádi, jsme kamarádi…), RUČIČKOVÉ (správná hygiena rukou, šetrně zacházíme s hračkami, dodržujeme pořádek…), PUSINKOVÉ (hezky se oslovujeme, vítáme, loučíme, umíme požádat o pomoc…), OUŠKOVÉ (když jeden mluví, ostatní mu naslouchají, hluk nám může škodit…) a NOŽIČKOVÉ (ve třídě a po schodech chodíme tak, abychom si neublížili, kope se do míče…). Pomocí pravidel se děti učí orientovat se v sociálních situacích a vztazích. Díky sociálním situacím a vzoru učitelek se děti v MŠ setkávají s normami chování ve společnosti a díky jejich osobní zkušenosti dochází k jejich zvnitřnění.

 

Bc. Kateřina Hamatová