Od 10. 9. 2020 do budov ZŠ a MŠ Lom jen v rouškách

Vážení zákonní zástupci,

v souladu s pokynem ministerstva zdravotnictví Vám sděluji následující. Počínaje dnem 10. 9. 2020 bude umožněn vstup do budov školy a obou školek jen v rouškách. Bez roušky nebude žádná dospělá osoba ani žák do jakékoli budovy vpuštěn. Do školy budou vstupovat jen dospělé osoby, které mají domluvenou schůzku se zaměstnancem školy. Doprovod dětí prvního stupně bude končit přede dveřmi školy. Výjimku mají děti navštěvující MŠ, ty mohou být při vzdělávání bez roušky. Žáci základní školy se budou pohybovat ve společných prostorech školy v rouškách. Ve třídě bude použití roušek na rozhodnutí učitele a domluvě se žáky. Ve školní družině budou roušky povinné pro všechny žáky.

 

Děkuji za pochopení

Mgr. Jaroslav Zajíc, ředitel školy