Jak se nám vede ve znovuotevřené školce v Lomu

Naše MŠ v Lomu se znovu otevřela v pondělí 15. 6. 2020. A protože pro nás v MŠ stále platí zvláštní hygienický režim, podle kterého se mj. snažíme trávit co nejvíce času mimo budovu v areálu školky, s dětmi svačíme v našem krásném altánku. Pro děti to znamená příjemnou změnu, kterou s velkým nadšením přivítaly.

Jitka Strýhalová