Informace pro zákonné zástupce a žáky 6. – 8. ročníků – organizační změny ve výuce od 8. 6. 2020

Informace pro zákonné zástupce a žáky 6. – 8. ročníků – organizační změny ve výuce od 8. 6. 2020

 

 

Milí rodiče a žáci 6. – 8. ročníků,

na základě Harmonogramu uvolňování opatření v oblasti školství je od 8. 6. 2020 umožněn dobrovolný návrat žáků 2. stupně do školy. Účelem dle MŠMT mají být konzultace v jednotlivých předmětech, třídnické hodiny, socializační aktivity, převzetí učebnic a předání vysvědčení.

 

Školní docházka  v tomto režimu bude probíhat  od 8. 6. a je zcela dobrovolná. Avšak pro přihlášeného žáka je závazná, a to z důvodu bezpečnosti. V případě nepřítomnosti žáka na výuce bude zákonný zástupce neprodleně telefonicky informován. Rodič může své dítě následně z výuky písemně odhlásit. Školní docházky se mohou účastnit pouze zdraví žáci, zdravotně způsobilí bez známek respiračního onemocnění – důrazně žádáme rodiče o důslednost a ohled na ostatní žáky a zaměstnance školy.

 

Před zahájením docházky do školy musí zákonní zástupci žáků vyplnit čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění a odevzdat ho ve škole, nejpozději při prvním vstupu do školy (tj. 8. 6. 2020). Formuláře tohoto čestného prohlášení jsou k dispozici ve škole každý den mezi 8.00 a 12.00 hodinou.

Konzultační hodiny 6. –  8. tříd budou probíhat podle níže přiloženého rozvrhu

 

Důležité pokyny:

 • Žáci musí mít na cestě do školy a ze školy zakrytý nos a ústa
 • Před školou se nesmí shlukovat
 • Před školou si je vyzvedne příslušný pedagog, který bude v daný den zahajovat výuku, a dálkovým teploměrem změří žákovi teplotu
 • Žák, který by měl zvýšenou teplotu nebo vykazoval jakékoliv jiné známky nemoci, bude izolován v samostatné místnosti a zákonní zástupci budou kontaktováni, aby si ho odvedli domů
 • Žák musí mít s sebou minimálně 2 roušky a plastový sáček, kam je bude ukládat
 • Žák ihned po příchodu do třídy použije dezinfekci na ruce, která bude umístěna ve třídě
 • Každý den se budou veškeré užívané místnosti a plochy dezinfikovat a zároveň se zajistí pravidelné větrání ve třídách, a to každou hodinu po dobu 5 minut
 • Každý žák bude sedět v samostatné lavici tak, aby byl dodržen odstup mezi žáky – 2 metry (nejméně 1,5 metru)
 • V učebně při výuce rouška být nemusí, při jakémkoliv pohybu v jiných společných prostorách školy je však nutná
 • Žáci si po každém vzdělávacím bloku vydezinfikují nebo umyjí ruce ve své třídě
 • Jídelna bude v provozu, proto prosím nahlaste, kdo bude mít o oběd zájem
 • V jídelně budou zajištěny obvyklé rozestupy jako ve třídě, rouška se bude odkládat pouze při samostatné konzumaci jídla a pití, a to do vlastního sáčku.
 • Před vstupem do jídelny si každý žák umyje ruce nebo použije dezinfekci na ruce

 

Vážení rodiče, budete-li mít jakékoliv dotazy, obraťte se na své třídní učitele nebo na vedení školy.

Přeji hodně zdraví
Mgr. Bc. Bc. Jaroslav Zajíc
ředitel školy

 

Rozvrh konzultací:

Rozvrh – pouze 2. st. – od 8.6.2020