Výsledky zápisu pro školní rok 2020 – 2021 – MŠ Lom

 

Základní škola a Mateřská škola Lom, okres Most___________________________________

435 11 Lom, Vrchlického 372                                                                                                   tel. 476 744 305, 734 808 433

 

 

Výsledky zápisu dětí k předškolnímu vzdělávání

v Mateřské škole Lom, Husova 198

na školní rok 2020/2021

 

01 – přijat/a

02 – přijat/a

03 – přijat/a

04 – přijat/a

05 – přijat/a

06 – přijat/a

07 – přijat/a

08 – přijat/a

09 – přijat/a

10 – přijat/a

11 – přijat/a

    12 – nepřijat/a

     Vážení rodiče,

pro splnění platných podmínek zápisu na školní rok 2020/2021 vás žádáme o podepsání rozhodnutí o přijetí/nepřijetí vašich dětí do MŠ Lom, Husova 198. Teprve po podepsání rozhodnutí o přijetí/nepřijetí a vyzvednutí si dalších nezbytných dokumentů potřebných pro vzdělávání vašich dětí v MŠ Lom bude řízení o přijetí do MŠ považováno za platné a řádně ukončené.

Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí dítěte do MŠ podepíše osobně jeden ze zákonných zástupců dítěte a je možné si ho vyzvednout ve dnech:

 

  • v pátek 05. 06. 2020 mezi 8.00 – 12.00 hod.
  • v úterý 09. 06. 2020 mezi 8.00 – 12.00 hod.
  • ve čtvrtek 11. 06. 2020 mezi 8.00 – 12.00 hod.

 

Mgr. et Bc. et Bc. Jaroslav Zajíc                                                         Jitka Strýhalová, DiS.

              Ředitel školy                                                                Vedoucí učitelka MŠ Lom

 

 

 

Kontakt MŠ Lom: 731 659 575 Jitka Strýhalová