Pokyny pro rodiče 9. ročníku k návratu do školy dne 11. 5. 2020

Vážení rodiče,

od 11. 5. 2020 mohou žáci 9. ročníků dobrovolně navštěvovat školu. MŠMT zaslalo všem školám obecné pokyny týkající se hlavně bezpečnosti a ochrany zdraví žáků, samotnou realizaci již nechává na jednotlivých školách.

Vzhledem k tomu, že ve skupině může být maximálně 15 žáků, bude celá třída  9.A  tvořit jednu skupinu. Výuka bude realizována od pondělí do čtvrtka od 08.00 do 11.40 a v pátek od 8.00 do 9.40.  Žáci by měli český jazyk a matematiku v rozsahu 4 hodin týdně, anglický jazyk v rozsahu 3 hodin týdně a německý jazyk v rozsahu 2 hodin týdně. Předměty jako přírodopis, zeměpis, dějepis, fyziku a chemii po jedné hodině týdně. Přesný rozvrh sdělíme na webových stránkách.

Školní docházka od 11. 5. 2020  je zcela dobrovolná, avšak pro přihlášeného žáka je závazná, a to z důvodu bezpečnosti. Zdůrazňujeme, že nelze žáka přihlásit později než 11. května. Nikdo, kdo nebude 11. 5. přihlášen nemůže do 30. 6. navštěvovat školu. V případě nepřítomnosti žáka na výuce bude zákonný zástupce neprodleně telefonicky informován. Rodič může své dítě následně z výuky písemně odhlásit. Školní docházky se mohou účastnit pouze zdraví žáci, zdravotně způsobilí bez známek respiračního onemocnění – důrazně žádáme rodiče o důslednost a ohled na ostatní žáky a zaměstnance školy.

Před zahájením docházky do školy musí zákonní zástupci vyplnit a podepsat čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění, které si mohou vyzvednout každý den od 8.00 do 12.00 ve škole či po telefonické domluvě, a to nejpozději do 7. 5. 2020.

Pokud zákonný zástupce nepodepíše toto čestné prohlášení, nebude žákovi osobní účast ve škole od 11. 5. 2020 umožněna.

Důležité pokyny:

 • Žáci musí mít na cestě do školy a ze školy zakrytý nos a ústa
 • Před školou se nesmí shlukovat
 • Žákům bude každé ráno dálkovým teploměrem měřena teplota (s teplotou nad 37 stupňů se nemůže výuky zúčastnit)
 • Žák, který by měl zvýšenou teplotu nebo vykazoval jakékoliv jiné známky nemoci během výuky, bude izolován v samostatné místnosti a zákonní zástupci budou kontaktováni, aby si ho odvedli domů
 • Žák musí mít s sebou minimálně 2 roušky a plastový sáček, kam je bude ukládat
 • Žák ihned po příchodu do třídy použije dezinfekci na ruce, která bude umístěna ve třídě
 • Každý den se budou veškeré užívané místnosti a plochy dezinfikovat a zároveň se zajistí pravidelné větrání ve třídách, a to minimálně každou hodinu po dobu 5 minut
 • Každý žák bude sedět v samostatné lavici tak, aby byl dodržen odstup mezi žáky – 2 metry (nejméně 1,5 metru)
 • V učebně při výuce rouška být nemusí, při jakémkoliv pohybu v jiných společných prostorách školy je však nutná. V případě bližšího kontaktu např. skupinové práce se musí rouška nosit i ve třídě
 • Žáci si po každém vzdělávacím bloku vydezinfikují nebo umyjí ruce ve své třídě
 • Jídelna bude v provozu, proto prosím nahlaste, kdo bude mít o oběd zájem
 • V jídelně budou zajištěny obvyklé rozestupy jako ve třídě, rouška se bude odkládat pouze při samostatné konzumaci jídla a pití, a to do vlastního sáčku.
 • Před vstupem do jídelny si každý žák umyje ruce nebo použije dezinfekci na ruce

Vážení rodiče, budete-li mít jakékoliv dotazy, obraťte se na své třídní učitele nebo na vedení školy.

Přeji hodně zdraví

Mgr. Bc. Bc. Jaroslav Zajíc

ředitel školy