Online školka

V této složité situaci nabízíme rodičům dětí z MŠ Loučná náměty k různým činnostem z aktuálních třídních vzdělávacích plánů jednotlivých tříd, které vycházejí ze Školního vzdělávacího programu naší Mateřské školy. Tyto pracovní listy, básničky, písničky a náměty k tvoření máte možnost najít na skupinovém messengeru.