Uzavření školy a školek

Vážení zákonní zástupci,

ZÁKLADNÍ ŠKOLA:

z rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví je s účinností od 11. března 2020 Základní škola Lom uzavřena, stejně jako všechny základní školy v ČR. Důvodem je prevence šíření nového koronaviru. Zákaz platí do odvolání. Sledujte veřejná média a naše webové stránky.

MATEŘSKÉ ŠKOLY:

z rozhodnutí Rady města Lomu a ředitele školy jsou s účinností od 12. března 2020 uzavřeny mateřské školy v Lomu a Loučné. Důvodem je prevence šíření nového koronaviru. Zákaz platí do odvolání. Sledujte veřejná média a naše webové stránky. Tuto skutečnost plně schvaluje Krajská hygienická stanice, která o postupu byla informována.

Pro všechny zákonné zástupce našich dětí i žáků v MŠ i ZŠ platí, že mohou podat „Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školského/dětského zařízení (školy)“. Tuto žádost potvrdí škola a zákonní zástupci odevzdají svému zaměstnavateli. Formuláře budou k dispozici ve škole i školkách. Po celou dobu uzavření školy i školek bude vždy přítomen zaměstnanec v každé budově, který bude tyto žádosti vyřizovat, a to každý všední den od 8 do 12 hodin. Žádost je možné potvrdit pouze v zařízení, které dítě/žák navštěvuje. Tj. zákonní zástupci vyřizují tuto žádost vždy tam, kam jejich dítě chodí.

Mgr., Bc. Jaroslav Zajíc

ředitel školy