Akce na měsíc březen 2020 MŠ Lom

PLÁN AKCÍ NA MĚSÍC

BŘEZEN 2020

 Mateřská škola Lom

 2. 3. dopoledne 10.00 hod. MASOPUSTNÍ KARNEVAL S KLAUNEM HOPSÍKEM V KD LOM

V tento mohou děti přijít do MŠ oblečeny v pohodlných karnevalových maskách nebo doplňcích, v kterých bude možné snadno přejít z MŠ do kulturního domu, a které děti neomezí v pohybu a pohodlí během vystoupení s Hopsíkem. V 10.00 hod. se zde bude konat karneval, kterého se zúčastní výhradně děti z obou MŠ v Lomu a v Loučné. Hopsík má pro děti připravený opravdu senzační karnevalový program plný her, soutěží a zábavy. Dětský karneval pro děti z mateřských škol kompletně zajistili zástupci města Lom. Děkujeme!

CÍL: Poznávání a dodržování tradice masopustu, prožitek zábavy a karnevalového veselí.

9. 3. dopoledne 10.00 hod. CANISTERAPIE 25,-

Dopoledne nás navštíví známý pejsek Oliver, který nám předvede své nové dovednosti, potěší děti svými naučenými kousky i svou milou přítomností. Program s pejskem Oliverem bude zaměřen na „učení se zvířátky“. Děti se naučí správnému a bezpečnému přístupu ke zvířatům, zejména psům.

CÍL: Navazování zdravého vztahu se zvířaty, bezpečné chování k nim, potěšení ze vzájemného kontaktu s pejskem, který má akreditované canisterapeutické zkoušky.

 17. 3. dopoledne NÁVŠTĚVA MĚSTSKÉ KNIHOVNY LOM – Edit: z důvodu preventivního opatření (uzavření MŠ) byla návštěva knihovny zrušena.

Jako obvykle „oslavíme“ březen –  měsíc knihy návštěvou Městské knihovny Lom s našimi dětmi. Knihovnicemi připravený, věku přizpůsobený zábavně-naučný program absolvují děti obou tříd – „Dráčků“ i „Čiperek“ (zvlášť).

CÍL: Rozvoj předčtenářských a kulturních dovedností, získání kompetencí v oblasti čtenářské pregramotnosti, práce s knihou, setkání se známými hrdiny

19. 3. a 26. 3. dopoledne PLAVECKÝ KURZ PRO PŘEDŠKOLÁKY (1. A 2. LEKCE) – Edit: Lekce plavání z důvodu preventivních opatření nařízených vládou ČR (uzavření plaveckého bazénu) a z důvodu uzavření MŠ zatím do odvolání odpadají. O případné úpravě výukových hodin plaveckého kurzu dle vývoje situace vás budeme informovat, finanční prostředky za plavecký kurz budou rodičům buď přiměřeně poníženy dle počtu výukových hodin, nebo navráceny (v případě kompletního zrušení plaveckého kurzu).  

Děti ze třídy Dráčků, které jsou přihlášeny k plaveckému výcviku, se zúčastní prvních dvou lekcí plaveckého kurzu. Na plavání se budeme dopravovat zajištěným mikrobusem s bezpečnostními pasy. Všechny důležité informace o plaveckém kurzu naleznete na nástěnkách naší MŠ, věnujte jim, prosíme, pozornost!

CÍL: Seznámení se s bezpečným pohybem ve vodě, osvojení prvních plaveckých dovedností a návyků, eliminovat strach z vody, rozvoj hrubé motoriky, plavecké kompetence

19. 3. 14.00 hod. OSLAVA MDŽ SE SENIORY V KD LOM – DRÁČCI – Edit: z důvodu uzavření MŠ akce zrušena

Děti ze třídy Dráčků dnes ve 14.00 hod. navštíví KD Lom, kde zazpívají a zarecitují našim seniorkám k příležitosti oslav MDŽ. Rodiče, kteří odvádějí své děti z MŠ po obědě žádáme, aby se s dětmi dostavili před kulturní dům ve 13.45 hod. Děti, které v MŠ spí, odejdou na akci s paní učitelkou. Akce v KD bude trvat přibližně 15 minut, děti je možné vyzvednout před KD po ukončení akce nebo v obvyklou dobu v MŠ Lom.

CÍL: Vedení k hodnotám, potěšit, rozveselit.

24. 3. dopoledne NÁVŠTĚVA ZŠ LOM S PŘEDŠKOLÁKY – Edit: akce bude pravděpodobně zrušena

V tento den navštíví všechny děti z předškolní třídy „Dráčků“ 1. třídu v naší ZŠ Lom, kde pro ně paní učitelka připraví ukázkový program, do kterého se naše děti přirozeně zapojí. Během návštěvy si prohlédneme školní družinu, tělocvičnu, jídelnu a ostatní prostory ZŠ, abychom se zorientovali v prostředí, které je pro děti zatím neznámé.

CÍL: Eliminovat strach a nejistotu, které nástup na ZŠ děti často provází, vyzkoušet si, jaké to je být opravdovým „prvňáčkem“. Získávat nové poznatky, zkušenosti a kompetence.

 

Upozorňujeme, že na výše uvedených akcích MŠ Lom může být pořizována fotografická dokumentace pro účely propagace mateřské školy, ke zveřejnění v novinách a webu Základní školy a Mateřské školy Lom: www.zsmslom.cz, či na webu města Lom.