Město Lom má svou první „knihobudku“

MĚSTO LOM MÁ SVOU PRVNÍ „KNIHOBUDKU“

První nápad pořídit si do našeho města „knihobudku“ vznikl během prvního pololetí školního roku 2019 – 2020 a impuls k její realizaci poskytli zástupci města Lom. „Knihobudku“ následně na vlastní náklady zhotovil pan František Šíp, který nám ji do MŠ Lom daroval k další finální úpravě. Nápad se nám velice líbil, protože jsme nejen velcí zastánci čtenářství obecně, ale hlavně si velmi uvědomujeme důležitost návratu knihy jako nenahraditelného média do dnešní „elektronické“ doby. „Knihobudku“ jsme v MŠ natřeli, inspirovali se dlouho zavedenými a osvědčenými pravidly jiných „knihobudek“, která jsme však oproti ostatním ještě více otevřeli směrem k veřejnosti, promysleli design titulků i jednotlivých pravidel a „knihobudka“ byla na světě.

 Čtenářská gramotnost je předpokladem všech vzdělávacích kompetencí, bez kterých se žádné dítě, zejména se studijními ambicemi, neobejde, ale svůj neoddiskutovatelný význam má, samozřejmě, i mezi dospělými každého věku. Proto jsme velmi vděční, že „knihobudka“ vznikla, a že se jejím prostřednictvím ve spolupráci s Městskou knihovnou Lom, naší MŠ Lom a občany našeho města může šířit tolik potřebná osvěta.

„Knihobudka – budka plná knih“ má své místo na veřejném prostranství před MŠ Lom v ulici Husova 198, je volně přístupná široké veřejnosti a knihy, které v ní naleznete, patří všem. Ale i tato „knižní svoboda“ má svá důležitá pravidla. A protože „pravidla nejsou povidla“ – jak říkáme našim dětem v MŠ, je potřeba se jimi řídit. Všechna jsou viditelně uvedená přímo na „knihobudce“, a my jménem nás všech, kteří knihy milujeme a o „knihobudku“ se staráme, žádáme všechny o jejich důsledné dodržování.

Za realizaci „knihobudky“ děkujeme všem, kdo se na jejím vzniku podíleli, zejména pak zástupcům našeho města, panu Františkovi Šípovi za její zhotovení, panu Suchopárovi, který ji usadil na své místo a firmě Graf studio, které zhotovilo námi navržená pravidla tak, že vypadají jako výtržky z retro novin. Přejeme naší lomské  „knihobudce“ dlouhý, „románový“ život a nadšené, ohleduplné čtenáře.

Jitka Strýhalová