Leden u Dráčků a Čiperek

Nový rok u Dráčků a Čiperek v MŠ Lom

     Vánoční prázdniny utekly jako voda a v nový rok 2020 přichystal dětem z naší MŠ v Lomu nové zážitky, plány i překvapení.

Hned první den po prázdninách 6. ledna nás navštívilo oblíbené divadélko „Ondřej“, které si pro děti velmi příhodně připravilo představení s názvem „Vánoční příběh“. Jak jinak lépe s dětmi zrekapitulovat, znovu připomenout a zároveň završit nejkrásnější období roku? Prostřednictvím příběhu putování se třemi králi do Betléma, kterého se navíc účastnily samy děti, se nám to povedlo úplně báječně. Děkujeme!

V rámci každoroční zdravotní prevence pořádá naše MŠ screeningové vyšetření zraku, jež má za cíl včasné odhalení skrytých očních vad u nejmenších dětí. Toto vyšetření v naší školce provádí akreditovaná firma Prima Vizus, o.p.s. a proběhlo v úterý 7. ledna.

Dráčkové i Čiperky ve školce také prožili „Bílý den“. Jeho smyslem je nejen utužovat barvy, které se děti učí poznávat ve všech svých odstínech, ale také stmelovat kolektiv dětí. Všichni oblečeni do stejné barvy totiž dobře vědí, že „k sobě opravdu patří“. S „bílou“ jsme si skutečně pohráli. Dráčci určovali první a poslední hlásku ve slově „bílá“ a stejnou hledali také v jiných slovech. Slovo „bílá“ jsme se učili správně poskládat z nastřihaných písmenek. Děti hledaly bílou na různých předmětech ve třídě a snažily se ji srovnávat s ostatními barvami (nácvik pojmů „tmavá“ x „světlá“; „tmavší“ x „světlejší“). Na závěr jsme se všichni společně i s Čiperkami vyfotili a zatancovali si na písničku „Včelích medvídků“ – „Bílá, bílá, bílá“.

V prvním poprázdninovém týdnu si děti z obou tříd mateřinky vybalily dárečky od „Ježíška“, které na ně čekaly pod stromečkem. Na děti čekalo překvapení ve formě nových didaktických pomůcek, které přispějí hravému vzdělávání dětí, ale také nových hraček do tříd i užitečných pomůcek na cvičení. Obrovský úspěch měla např. motorická nášlapná dráha a „říční kameny“, které děti nejen výborně zabaví, ale zároveň přispějí k obratnosti, koordinaci, a dovednosti držení rovnováhy. Jejich užívání navíc výrazně podporuje zapojení obou mozkových hemisfér současně, což blahodárně působí především na psychomotorickou oblast a pomáhá zdokonalovat schopnost koncentrace, tak potřebnou pro následné školní vzdělávání.

Naše mateřská škola ale také úspěšně pokračuje v environmentálním projektu „Recyklohraní“, o němž jsme se v minulosti již několikrát zmiňovali. V uplynulém týdnu děti v rámci 2. letošního úkolu navštívili sběrný dvůr a požární zbrojnici a prostřednictvím pohádkového příběhu se seznamovaly s procesem recyklace drobného elektromateriálu. Poznávaly a objevovaly v našem městě červené kontejnery na drobný elektroodpad a společně s „Dlouhým“, „Širokým“ a „Bystrozrakým“ mapovaly jednotlivé vzdálenosti těchto kontejnerů v našem městě Lom. Na 2. úkolu děti se svými učitelkami pracovaly venku, ale i ve třídách, kde na zpracovaném plánku našeho města jednotlivé délky měřily provázkem, nebo vzdálenosti krokovaly.

 

V měsíci únoru bychom se s našimi dětmi rádi zaměřili na pomoc zvířátkům, ale o tom až zase příště.

                                                                                                                                                                            Jitka Strýhalová