Adventní čas v MŠ Lom

Adventní čas v MŠ Lom

     Adventní období bývá pro děti v mateřské škole jedním z nejkrásnějších. Letos si kouzelný předvánoční čas děti z naší lomské školky prožily nejen v duchu tradic, koled a vánočního tvoření, jak už to bývá zvykem, ale také především v duchu radosti, kterou věnovaly druhým.

Vánoční besídka obou tříd „Dráčků“ i Čiperek“ pro rodiče a prarodiče našich dětí v MŠ zahájila sérii milých a slavnostních událostí, které nejen dětem „zapalovaly“ oči oním tajemným leskem, které v mnoha očích můžeme zahlédnout právě o Vánocích.  Děti potěšily své blízké krásným vystoupením a společné posezení u čaje a cukroví nabídlo prostor pro příjemné zastavení uprostřed shonu všedního světa. Neslo se v dobré náladě a veselé atmosféře.

Další tradiční zvyklostí, na kterou jsme se s dětmi dlouho připravovali, byl vánoční jarmark v Základní škole Lom. Zúčastnilo se ho mnoho našich dětí se svými rodiči a my děkujeme nejen za návštěvu jarmarku, ale také za krásné výrobky, kterými jste náš stánek obohatili.

Každoročně se také snažíme zvláště v předvánočním čase myslet na „naše“ seniory. Jsou těmi, kteří se s našimi nejmenšími mohou vzájemně velmi obohatit. Děti to možná ještě někdy nedokáží nahlédnout, ale my víme, že všechna tato společná setkání nesou v malém gestu obrovskou váhu citu a lidskosti. Prostřednictvím výměny vzájemných drobných radostí dochází během těchto chvil k něčemu, co spíše než slova, zachytí vnímavé a citlivé srdce těch, kteří to prožili. Vystoupení v kulturním domě Lom na vánoční besídce seniorů i naše osobní návštěva u babiček a dědečků v domově pro naše nejstarší, toho byla jistým důkazem. Děti potěšily zpěvem, recitací, tanečkem a vlastnoručně vyrobenými dárečky, senioři pak děti štědře odměnili vynikajícím mlsáním. Děkujeme!

Hned v pondělí po vánočních prázdninách nás v MŠ navštívilo oblíbené divadlo „Ondřej“, které nám svou pohádkou „Vánoční příběh o třech králích“ pomohlo úplně příznačně završit celé vánoční období. Na děti ale ve školce čekalo ještě jedno překvapení – v podobě dárků pod stromečkem. Nadílka byla štědrá a děti mají zase spoustu důvodů, proč se do školky více těšit.

Všem přejeme především pevné zdraví a všechno dobré v celém novém roce 2020!

                                                                                                                                                                                                                        Jitka Strýhalová