Plán akcí na měsíc leden 2020

PLÁN AKCÍ NA MĚSÍC

LEDEN 2020

 Mateřská škola Lom

 

 6. 1. dopoledne DIVADLO ONDŘEJ – „TŘÍKRÁLOVÝ VÁNOČNÍ PŘÍBĚH“ 50,-

Během dopoledne nás v MŠ navštíví divadlo Ondřej s příhodnou pohádkou, do které se budou moci aktivně zapojit i děti, a kterou společně završíme a ucelíme celé vánoční období. Vybíráme 50,-

CÍL: Utužení tradice, seznámení s tříkrálovým příběhem, získávání estetických a kulturních kompetencí

7. 1. dopoledne 8.30 OČNÍ SCREENING 150,-

Dle plánu a dřívějších informací proběhne v naší MŠ nenáročné, ale důležité vyšetření očí. Zúčastní se ho řádně přihlášené a v příslušných dokumentech zapsané děti.

CÍL: Zdravotní prevence

8. 1. – 10. 1. dopoledne 10.15 hod. VÁNOČNÍ NADÍLKA

S dětmi si vybalíme vánoční dárky od Ježíška, vybereme společně hračkám „nový domov“ (místo, kam je budeme ukládat) a povíme si, jak si s nimi budeme hrát a jak se o ně starat.

CÍL: Prožitek radosti, překvapení a tajemného nadělování, podpora starosti, ochrany a péče o vše, co dostáváme.

23. 1. dopoledne BÍLÝ DEN

Děti v tento den přijdou do MŠ oblečeny do bílé barvy.

CÍL: Utužení a fixace barev, zdravé posilování jednoty a kamarádství v kolektivu, přizpůsobení barev oblečení k aktuálnímu období.

 

Upozorňujeme, že na výše uvedených akcích MŠ Lom může být pořizována fotografická dokumentace pro účely propagace mateřské školy, ke zveřejnění v novinách a webu Základní školy a Mateřské školy Lom: www.zsmslom.cz, či na webu města Lom.