Plán akcí na měsíc prosinec 2019 MŠ Lom

PLÁN AKCÍ NA MĚSÍC

PROSINEC 2019

Mateřská škola Lom

 

4. 12. 10.00 hod. MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA V MŠ

Do naší MŠ přijde Mikuláš a čert (letos opět zajišťuje Městská knihovna Lom). Pro děti mají připravený zábavný program s ohledem k věku dětí a mikulášskou nadílku. Děti čertovi a Mikuláši zazpívají připravené písně a zarecitují básně. Od čerta a Mikuláše děti dostanou malou odměnu.

CÍL: Dodržení a slavení tradice svátku sv. Mikuláše.

10. 12. 15.30 hod. VÁNOČNÍ BESÍDKA V MŠ LOM

Odpoledne se sejdeme v prostorách naší školky, abychom společně prožili předvánoční atmosféru a rozloučili se s rokem 2019 vystoupením obou tříd naší MŠ. Rodiče budou moci shlédnout vystoupení svých dětí ve svých třídách (paralelně). Ke společnému posezení, kávě, čaji… se sejdeme ve třídě Dráčků, kde krátce vystoupí obě třídy společně. Žádáme rodiče, aby jako již tradičně podle svých možností přinesli na vánoční besídku ochutnávku vánočního cukroví nebo jiné drobné občerstvení, uvítáme i kávu nebo čaj. Děkujeme!

11. 12. 15.30 – 17.00 hod. VÁNOČNÍ JARMARK + VYSTOUPENÍ PĚVECKÉHO SBORU V ZŠ LOM

V uvedeném čase se sejdeme v prostorách vestibulu a jídelny ZŠ Lom, kde rodiče, prarodiče, přátelé a známí mohou se svými dětmi navštívit (nejen) náš stánek s překrásnými vánočními výrobky a dekoracemi, které si mohou zakoupit. Uvítáme každý váš rukodělný výrobek.

CÍL: společné předvánoční setkání, podpora MŠ, propojení spolupráce ZŠ, MŠ a rodiny.

12. 12. 14.00 hod. VÁNOČNÍ VYSTOUPENÍ DĚTÍ PRO SENIORY V KULTURNÍM DOMĚ

13.45 hod. se vybrané děti ze třídy Dráčků sejdou před KD v Lomu (ty, které chodí po obědě, přivedou rodiče, ostatní přijdou s paní učitelkou z MŠ), kde vystoupí s vánoční besídkou pro seniory. Vystoupení potrvá cca 15 minut, rodiče, které děti ke KD přivedou, na ně mohou počkat, ostatní si děti mohou vyzvednout též před KD Lom přibližně ve 14.15 hod., nebo standardně v MŠ Lom.

CÍL: Potěšit nejstarší občany našeho města na jejich vánoční besídce vystoupením a malým dárkem.

 

18. 12. 13.00 hod. VÁNOČNÍ BESÍDKA V DOMOVĚ PRO SENIORY

Tři až pět vybraných dětí ze třídy Dráčků se zúčastní se svými paní učitelkami vánoční besídky v domě pro seniory, kde děti vystoupí s krátkým pásmem.

CÍL: Potěšit nejstarší občany našeho města vystoupením a malým dárkem.

 

Upozorňujeme, že na výše uvedených akcích MŠ Lom může být pořizována fotografická dokumentace pro účely propagace mateřské školy, ke zveřejnění v novinách a webu Základní školy a Mateřské školy Lom: www.zsmslom.cz, či na webu města Lom.