S dětmi z MŠ Lom jsme uctili památku zemřelých

V pondělí 4. listopadu 2019, hned po „dušičkovém“ víkendu, kdy lidé tradičně navštěvují hřbitovy, aby uctili památku všech drahých blízkých, jsme se všemi dětmi z MŠ Lom navštívili hřbitov v Lomu, abychom i my všichni společně tuto památku uctili. Jako vždy bylo naším cílem prožít s dětmi takové okamžiky, které vedou k nalézání a upevňování důležitých lidských hodnot, mezi něž patří i úcta nejen k zemřelým, ale také ke stáří a k životu vůbec. Proto dříve, než jsme se vydali zdobit zejména opuštěné hroby a zapálit svíčky, jsme si s dětmi o tomto tradičním zvyku povídali. Děti mají proti nám dospělým velkou výhodu ve schopnosti jaksi hladce a přirozeně přijímat téma konce života a smrti, proto i naše vzájemné povídání na toto těžké téma, o kterým se často mluvit zdráháme, bylo přirozeně uvolněné. Děti se na cestu těšily, na hřbitově se dle našich domluvených pravidel chovaly přímo ukázkově – tiše a s úctou. Každé z dětí si zapálilo a na libovolný hrob odneslo svíčku, ozdobu, věneček, kytičku…

Za všechny donesené dary, svíčky, elektrická světýlka a další výzdobu všem, kteří se spolupodíleli, velmi děkujeme. Za MŠ v Lomu bychom také rády poděkovaly paní Jitce Masné za pomoc s odvozem dušičkové výzdoby na hřbitov, za štědrý dar svíček a ozdob i za její obětavou pomoc.

Jitka Strýhalová