Základní a Mateřská škola Lom – nebude stávkovat

Vážení rodiče a zákonní zástupci,

chceme Vás ujistit, že žádná součást naší organizace se k plánované stávce odborů NEPŘIPOJÍ. Ve středu 6. listopadu 2019 budou plně k dispozici všechny služby, které mateřské školy, škola, školní klub, školní družina a školní jídelna zajišťují. Všechny součásti tak fungují plně v režimu každého jiného všedního dne.

 

Mgr. Jaroslav Zajíc

ředitel školy