Stromy pro Lom – 19. 10. 2019

Stromy. Plíce naší planety, našich měst, našich domovů. Neobejdeme se bez nich, dávají nám potřebný kyslík, jejich kořeny zadržují vláhu, slouží k užitku i pro okrasu. Ale je jich stále méně a méně… Akce, jejímž cílem bylo zakoupit a vysázet co nejvíce „plicních sklípků“ – nových stromů – v našem městě Lomu, a to zvláště tam, kde nejvíce chybí, se jmenovala „Stromy pro Lom“ a ve spolupráci s městem Lom a dobrovolnými dárci našeho města ji zorganizovala paní Mgr. Martina Šípová.

Akce spočívala v nákupu nových stromů, které byly pořízeny z financí od dobrovolných dárců z města Lomu. Každý příspěvek se velmi cení, proto bylo možné částky slučovat v případě, že pořizovací cena stromu přesahovala dobrovolnou částku dárce, kterou byl schopen přispět.

Příprava pro výsadbu nových stromů v našem městě probíhala již v týdnu od 14. října 2019, k samotnému sázení jsme se sešli v sobotu 19. října 2019 nejdříve v MŠ Lom, Husova, dále v prostoru u nádraží před MŠ Lom, Husova, v MŠ Loučná, PKH a dále v Loučné, kde si své stromy zasadili samotní dobrovolní přispěvatelé z města Lomu. Ke každému nově vysazenému stromu byla umístěna pamětní deska se jmény konkrétních dárců. Sázení by se neobešlo bez vydatné pomoci pana radního Ing. Bronislava Schwarze, paní starostky Bc. Kateřiny Schwarzové, paní radní Mgr. Martiny Šípové, pracovníků Technických služeb Lom aj., za všechnu pomoc upřímně děkujeme.

Prospěšná a užitečná akce touto výsadbou zdaleka nekončí. I nadále je možno přispívat na nákup dalších stromů pro město Lom, a to přímo v budově Městského úřadu Lom. Zodpovědná osoba, na kterou je možno se obracet je paní Mgr. Martina šípová.

Děkujeme všem, kteří se na této akci, která obohatila i naši mateřskou školu Lom, podíleli.

Jitka Strýhalová