Akce Mš Loučná – listopad

  1. 11. Strašidýlkování – dopolední program, soutěže

                                             a hry v maskách                                                            

Cíl: rozvoj fantazie, seznámení se zvyky a tradicemi Halloweenu, spolupráce s rodiči

 

  1. 11. Cvičení ve sportovní hale Koldum

      Cíl: rozvoj pohybových dovedností

 

  1. 11. Saunování v MŠ

Cíl: podpora zdravého životního stylu – aktivní otužování, prevence nemocí a relaxace

                                              

  1. 11. Bublinka –  zábavné centrum pro děti Litvínov                                                                                                                                                                       

                                    jen třída Koumáků

      Cíl: rozvoj pohybových dovedností a zlepšení fyzické kondice

 

  1. 11. Cvičení ve sportovní hale Koldum

 

Fotografování s vánoční tématikou  – termín upřesníme

 

  1. 11 Cvičení ve sportovní hale Koldum
  2. 11. Saunování v MŠ

      Cíl: podpora zdravého životního stylu – aktivní otužování, prevence nemocí a relaxace

 

  1. 11. Cvičení ve sportovní hale Koldum

 

  1. 11. Saunování v MŠ

 

 

Upozorňujeme, že na výše uvedených akcích MŠ Lom může být pořizována fotografická dokumentace pro účely propagace mateřské školy, ke zveřejnění v novinách a webu Základní školy a Mateřské školy Lom: www.zsmslom.cz, či na webu města Lom.