Kurz cvičení ve sportovní hale

V pondělí 30. září proběhla 1. lekce cvičení  v rámci programu “ DĚTI V POHYBU“ve sportovní hale Koldum. Děti z mateřské školy Loučná se během 10 lekcí, které budou probíhat každé pondělí pod vedeením zkušené trenérky gymnastiky Radky Hochelové , zdokonalý v pohybových schopnostech, dovednostech i hudebně pohybové průpravě. A co všechno se naučí a zvládnou,

mohou rodiče vidět na závěrečné 10. lekci.