AKCE MŠ – LOUČNÁ ŘÍJEN 2019

AKCE MŠ – LOUČNÁ

ŘÍJEN 2019

  1. 10., 14. 10., 21. 10. Cvičení ve sportovní hale

Cíl: rozvoj pohybových dovedností

  1. 10. Knihovna Lom – Všeználci a Koumáci

Pro děti bude připravený naučný program

Cíl: rozvoj čtenářské pregramotnosti a kladného vztahu ke knihám

 

  1. 10. Divadlo Letadlo – divadelní představení

V korunách stromů – PODZIM

Cíl: kulturní prožitek

 

  1. – 18. 10. Dráčci papíráčci – týden mezi draky

Cíl: rozvoj smyslového vnímání, představivosti, fantazie, paměti a pozornosti

 

  1. 10. Saunování v MŠ

Cíl – zdravý životní styl, otužování, prevence nemocí

  1. 10. – 25. 10. Dýňování – v těchto dnech mohou děti donést dýně, kterými vyzdobíme venkovní schodiště a vestibul mateřské školy.

Cíl: rozvoj estetického cítění

 

28.10.  Státní svátek – MŠ uzavřena

 

 

 

     Upozorňujeme, že na výše uvedených akcích MŠ Loučná může být pořizována fotografická a video dokumentace pro účely propagace školy, ke zveřejnění v novinách a na webových stránkách Základní školy a Mateřské školy Lom (www.zslom.cz) či na webu města Lom.