Plán akcí na měsíc říjen 2019 – MŠ Lom

PLÁN AKCÍ NA MĚSÍC

ŘÍJEN 2019

Mateřská škola Lom

 

2.10. dopoledne POŽÁRNÍ DEN NA ZAHRADĚ MŠ

Děti v MŠ navštíví hasiči města Lomu s požární technikou, kterou představí dětem. Hravým a poučným způsobem se děti seznámí se základními pravidly požární ochrany, poučí se o bezpečnosti, o tom, co dělat v případě požáru. Seznámí se s uniformami i pomůckami a technikou hasičů.

CÍL: zábavné a poučné seznamování s požární technikou a vybavením, prevence rizik vzniku požáru, ochrana zdraví a poučení o zásadách bezpečného chování v případě požáru.

 

17.10. dopoledne DIVADÉLKO „ŠIKULKA“ – pásmo tří výchovných pohádek: „O líném králíčkovi“, „Čteme a píšeme písmena“, „Dvě kouzelná slovíčka“

Vybíráme 60 Kč

CÍL: Divadelní zkušenost, rozvoj kulturního a estetického vnímání, zábavné vzdělávání, rozvoj morální a etické výchovy a upevňování zdravých životních návyků.

 

24.10. dopoledne KLAUN HOPSÍK V MŠ LOM – „Strašidelný Halloween“

Hrabě Drákula představí dětem chodící ruku Mařenu, bude s kolektivem kouzlit a vtáhne děti do akčního děje. Součástí je dětský animační program, kde si děti zatančí na skvělé písničky. Celé pásmo je doplněno o hry a soutěže pro předškolní děti. Hrabě Drákula má i kouzelnický pergamen – děti budou z tohoto pergamenu „číst“ a zodpovídat legrační otázky.

Děti v tento den mohou přijít v halloweenském převleku (pohodlném, rodiče děti obléknou už ráno v šatně).

Vybíráme 90 Kč

CÍL: Posílení vztahů v kolektivu, soudržnost ve vztazích mezi dětmi, halloweenská zábava a veselí – prožitkový den.

 

29. – 30. 10. PODZIMNÍ PRÁZDNINY V MŠ LOM

V úterý 29. a ve středu 30. října 2019 bude MŠ Lom, Husova 198 uzavřena z důvodu podzimních prázdnin (v pondělí 28. 10. 2019 je státní svátek). V oba prázdninové dny je možno v nezbytně nutném případě využít MŠ Lom – Loučná. Rodiče, kteří budou chtít v tyto dny umístit své dítě do MŠ v Loučné, přihlásí závazně své dítě učitelkám MŠ Lom nejpozději do pondělí 21. října 2019 a potvrdí ho svým podpisem. Prosíme o dodržení závazku závaznosti. Děkujeme!

 

POKRAČUJEME VE SBĚRU KAŠTANŮ PRO LESNÍ SPRÁVU LOUČKY!

 

              Upozorňujeme, že na výše uvedených akcích MŠ Lom může být pořizována fotografická dokumentace pro účely propagace mateřské školy, ke zveřejnění v novinách a webu Základní školy a Mateřské školy Lom: www.zsmslom.cz, či na webu města Lom.