„Hola, hola školka volá!“

Dne 2.9. 2019 nám v mateřské škole odstartoval další školní rok, na který jsme se všichni moc těšili. Děti mají možnost seznámit se s novými kamarády, pedagogy, ostatním personálem, s prostory školky a školní zahrady. Ale také s novým režimem a pravidly. V průběhu září naše děti čeká tedy spoustu zábavy a seznamovacích činností, kde budou mít možnost rozvíjet tvořivost v podobě výtvarných děl, zpěvu, pohybových cvičení, a her. Nejmladší děti prožívají adaptační období, kdy se první týden seznamují především se svou paní učitelkou a chůvou. Osvojují si činnosti, kterými se seznamují s každodenními rituály v šatně, koupelně a ve třídě pomocí básní a písní. V dalších týdnech se budou seznamovat s prostory školní zahrady, a dalšími herními prvky. Naším přáním je, aby zde byly všechny děti šťastné, rodiče spokojené, a dny v naší školce radostné.

 

Kolektiv MŠ Loučná