Paní starostka zahájila nový školní rok 2019/2020

Dne 2. září 2019 jsme zahájili nový školní rok. K naší velké radosti nás při této příležitosti navštívila i paní starostka Bc. Kateřina Schwarzová. Společně s ní přišli i paní radní Mgr. Martina Šípová a pan místostarosta Pavel Barák. Všichni představitelé města popřáli našim novým žákům mnoho úspěchů ve studiu a rodičům i učitelům velkou dávku trpělivosti. Paní starostka pak předala žákům hodnotné dárky. Děkujeme tímto za dárky pro naše prvňáčky i za čas, který si na nás vedení města, každý rok při této příležitosti udělá.