Plán akcí MŠ Lom na měsíc září 2019

PLÁN AKCÍ NA MĚSÍC

září 2019

Mateřská škola Lom

 

5.9. dopoledne SEZNAMOVACÍ DOPOLEDNE „Jede vláček „Seznamováček“ 

Děti se prostřednictvím seznamovacích her a aktivit seznámí se svými

novými kamarády a učitelkami v MŠ, s prostředím MŠ, důležitými pravidly a zejména s pravidly bezpečného pohybu v budově MŠ i mimo ni.

CÍL: zábavné seznamování a navázání zdravého kontaktu s vrstevníky i zaměstnanci MŠ, poučení o třídních pravidlech a pravidlech bezpečnosti

 

11.9. odpoledne TŘÍDNÍ SCHŮZKA RODIČŮ A UČITELEK MŠ OD 15.30 hod. ve třídě „Dráčků“ (přízemí)

Důležitá úvodní třídní schůzka rodičů a učitelek MŠ, kde se rodiče dozví vše potřebné o předškolním vzdělávání svých dětí. Pokud je to jen trochu možné, prosíme rodiče o zajištění hlídání svých dětí z důvodu klidného a nerušeného průběhu třídní schůzky. Děkujeme!

 

17.9. dopoledne 10.30 hod. DIVADLO „ONDŘEJ“, pohádka „Malenka“ VYBÍRÁME 50,-

CÍL: Rozvoj kulturních poznatků, estetického cítění.

 

 

PO CELÉ OBDOBÍ „PADAJÍCÍCH KAŠTANŮ“ BUDEME V NAŠÍ ŠKOLCE SBÍRAT KAŠTANY, ODEVZDÁME JE NA POMOC ZVÍŘATŮM LESNÍ SPRÁVĚ, SE KTEROU JSME NAVÁZALI KONTAKT JIŽ PŘEDMINULÝ ROK (PROSÍME O ZAPOJENÍ TAKÉ RODIČE, PRARODIČE A JEJICH DĚTI). ODMĚNOU BUDE DĚTEM FINANČNÍ VÝTĚŽEK, JEŽ VĚNUJEME DĚTEM FORMOU AKCE/DÁRKU. DĚKUJEME!

 

 

 

 

 

 

 

 

Upozorňujeme, že na výše uvedených akcích MŠ Lom může být pořizována fotografická dokumentace pro účely propagace mateřské školy, ke zveřejnění v novinách a webu Základní školy a Mateřské školy Lom: www.zsmslom.cz, či na webu města Lom.