Seminář pro rodiče (nejen) předškoláků v MŠ Lom

V pondělí 11. 6. 2019 se v budově MŠ Lom konal seminář pořádaný primárně pro rodiče budoucích školáků, ale přínosný i užitečný byl pro všechny rodiče, kteří mají doma malého předškoláka a docházka na základní školu čeká jejich děti až za několik let. Seminář nesl název: „Jak mohu připravit svoje dítě na úspěšný vstup do základní školy, aneb co může rodič udělat pro úspěch svého dítěte mezi 5. – 7. rokem?“

Přednášet do MŠ Lom přišly zkušené paní učitelky z 1. stupně ZŠ Lom a s rodiči diskutovaly důležitá témata zaměřená na předškolní přípravu a podporu kompetencí pro budoucí  bezproblémové zvládání školní docházky. Děkujeme za hojnou účast i konstruktivní diskuzi v příjemném neformálním prostředí.

Jitka Strýhalová