Výsledky zápisu dětí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Lom – Loučná

 

Výsledky zápisu dětí k předškolnímu vzdělávání

   v Mateřské škole Lom – Loučná, Podkrušnohorská 82

                          na školní rok 2019/2020

 

                                   01   –   přijat/a

                                   02   –   přijat/a

                                   03   –   přijat/a

                                   04   –   přijat/a

                                   05   –   přijat/a

                                   06   –   přijat/a

                                   07   –   přijat/a

                                   08   –   přijat/a

                                   09   –  nepřijat/a

 

 V Lomu dne  28 .05. 2019                                                Mgr. et Bc. et Bc. Jaroslav Zajíc

statutární zástupce ZŠ a MŠ Lom

 

Vážení zákonní zástupci, vyzvedněte si rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v MŠ Loučná, Podkrušnohorská 82, od 17. 6. – 21. 6.2019  nebo na základě telefonické domluvy.