MŠ Lom má dalšího „Ekoučitele roku“!

Společnost Recyklohraní ocenila 30 nejzapálenějších a nejaktivnějších pedagogů vyučujících environmentálních výchovu z celé České republiky, jednou z nich je i učitelka MŠ Lom

MŠ Lom je dlouhodobě zapojena do ekologického edukativního projektu „Recyklohraní aneb ukliďme si svět“, což je školní recyklační program pod záštitou MŠMT České republiky, jehož cílem je prohloubit znalosti dětí v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení. Účast v projektu je zcela zdarma a přihlásit se může každá MŠ, ZŠ i SŠ v České republice.

Již druhým rokem se naše MŠ přihlásila také do soutěže „Ekoučitel roku“, která Recyklohraní podléhá a je jěho součástí. Celý rok jsme plnili poměrně náročná zadání vzdělávacího programu, která spočívala především v řešení a plnění osvětových úkolů, vymýšlení a realizaci projektů, vedení netradičních hodin a sdílení zkušeností z environmentální výchovy a zejména pak v oblasti třídění a recyklace elektrospotřebičů a baterií.

Slavnostní vyhlášení této celorepublikové soutěže proběhlo ve čtvrtek 6. června 2019 v Brně v hotelu Atlantis a vypravil se tam celý pedagogický tým MŠ Lom. Po loňské výhře paní učitelky Tamary Hubkové jsme si letos sice nesáhli na samý „vrchol ledovce“ a nezískali hlavní finanční výhru, ale naše MŠ Lom se zařadila mezi 30 vzdělávacích zařízení z celé ČR, které splnily náročné soutěžní pomínky a poměrně přísná pravidla soutěže a nadchly svými eko projekty a dlouhodobým působením v oblasti environmentální výchovy a vzdělávání. Čestný a zasloužený certifikát „Ekoučitele 2018-19“ letos převzala paní učitelka Jana Sýkorová z rukou ředitelky Recyklohraní Hany Ansorgové a Petra Kratochvíla, ředitele společnosti ECOBAT.

Školní vzdělávací program Recyklohraní aneb Ukliďme si svět má za sebou již 11 let existence, je do něj zapojeno 3 720 škol. Letošní projekt Ekoučitel roku byl již jeho třetím ročníkem. Slavnostní večer vyhlášení soutěže byl součástí dvoudenního vzdělávacího ekologického programu, který zahrnoval exkurzi, workshopové semináře a přednášky, z kterých si jako pedagogický tým neseme spoustu nových poznatků a zkušeností. Za účast celého pedagogického týmu na této významné dvoudenní akci vděčíme rozhodnutí Rady města Lom, která nám k této příležitosti schválila dvoudenní ředitelské volno. Moc si tohoto rozhodnutí vážíme a za zprostředkování této mimořádné zkušenosti srdečně děkujeme!