AKCE ČERVEN 2019

AKCE ČERVEN 2019

3. 6. Oslava dne dětí – třída 1.B. navštíví dětské hřiště Loučky, třída 2.B. dopoledne plné her a soutěží v MŠ

5. 6. Fotografování třídcena 30 Kč a možnost i samostatně, nebo menší skupinka 3 ks za 60 Kč (nahlásit tř. učitelce)

11.6. Setkání rodičů s učitelkami 1. Stupně

Téma: Jak mohu připravit svoje dítě na úspěšný vstup do základní školy, aneb co může rodič udělat pro úspěch svého dítěte mezi 5. – 7. rokem?

12. 6. Plaváček – soutěž mateřských škol Litvínova v plavání – plavecký bazén Litvínov – doprovod zajišťují rodiče vybraných dětí

14. 6. Exkurse – Hasičská zbrojnice Litvínov  –  prohlídka hasičského vybavení a techniky

14. 6. Akademie -16.00 hod Kulturní dům Lom – vystoupení předškoláků

18. 6. SLAVNOSTNÍ UKONČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU – LOUČENÍ SE S PŘEDŠKOLÁKY

Odpoledne od 16.00 na zahradě mateřské školy, vystoupení předškoláků a pasování na školáky, opékání buřtů – pro děti zajistí MŠ, rodiče a příbuzní z vlastních zdrojů. Pak také prosíme rodiče, jako je dobrým zvykem o drobné občerstvení a pití. 

19.6. Divadelní představení Rumcajs – DVD Litvínov cena 60 Kč

Upozorňujeme, že na výše uvedených akcích MŠ Lom může být pořizována fotografická dokumentace pro účely propagace mateřské školy, ke zveřejnění v novinách a webu Základní školy a Mateřské školy Lom: www.zsmslom.cz, či na webu města Lom.