Plán akcí MŠ Lom na měsíc červen 2019

PLÁN AKCÍ NA MĚSÍC

ČERVEN 2019

Mateřská škola Lom

 3. 6. v 8, 30 hod. FOTOGRAFOVÁNÍ TŘÍD V MŠ

Dnes se budou děti v naší MŠ fotografovat (fotografování tříd). Společná fotografie 30,-. Na požádání lze fotografie přiobjednat, (30,-/ks). Společná fotografie vždy pro každé dítě.

CÍL: Památeční fotografie

4. 6. MEZINÁRODNÍ DEN DĚTÍ V HERNĚ „BUBLINKA“

V úterý s dětmi oslavíme Mezinárodní den dětí návštěvou litvínovské herny „Bublinka“ prostřednictvím výletu pro všechny děti v naší MŠ Lom. Tato návštěva bude kompletně hrazena z výdělku jarmarku, doprava vlakem. Sejdeme se ve třídách v obvyklou dobu. Do Litvínova odjedeme vlakem od MŠ, pobyt v herně 2 hodiny, nazpět přijedeme vlakem ve 12.25 hod. V tuto dobu si mohou rodiče vyzvednout děti, které chodí po obědě domů buď přímo u vlakové zastávky, nebo ve školce. S SEBOU BUDE MÍT KAŽDÉ DÍTĚ BATŮŽEK S UZAVÍRATELNÝM PITÍM, svačinu dětí snědí v MŠ, SEBOU DOSTANOU OBĚD FORMOU BALÍČKU – ZAJISTÍ MŠ! Rodiče podepíší souhlas s účastí svých dětí na akci.

CÍL: Oslava mezinárodního dne dětí

6. – 7. 6. ŘEDITELSKÉ VOLNO V MŠ LOM, HUSOVA 198

Ve výše uvedených dnech se všichni pedagogičtí pracovníci naší MŠ Lom zúčastní vyhlášení celoroční republikové ekologické soutěže v Brně – „Ekoučitel roku 2018-19“. Rada města Lom a statutární zástupce naší ZŠ a MŠ Lom Mgr. et Bc. et. Bc Jaroslav Zajíc k této příležitosti vyhlásili ředitelské volno pro MŠ Lom. Paní učitelky se během těchto dvou dnů kromě slavnostního vyhlášení zúčastní v Brně ekologických seminářů, workshopů, přednášek a exkurzí týkajících ekologického vzdělávání dětí a programu „Recyklohraní“, které jsou aktivní součástí dvoudenního programu. Děkujeme za pochopení i dlouhodobou spolupráci.

CÍL: Environmentální vzdělávání pedagogů, následně dětí, aktivní závěrečné úsilí o možnost hlavní výhry v soutěži, završení dlouhodobého projektu, spolupráce, aktivní rozvoj a podpora team buildingu.

11. 6. od 15.00 hod. MŠ Lom: SEMINÁŘ PRO RODIČE (NEJEN) PŘEDŠKOLÁKŮ – „Jak mohu připravit své dítě na úspěšný vstup do základní školy, aneb co může rodič udělat pro úspěch svého dítěte mezi 5. – 7. rokem?“

Zveme tímto všechny rodiče 11. června 2019 od 15 hodin do naší MŠ Lom, Husova 198 na setkání, které může hodně pomoci vašim dětem při budoucím vstupu do jakékoli základní školy. Provedeme vás nejčastějšími úskalími, které děti čekají. Sdělíme vám, jak s dítětem pracovat již během docházky do mateřské školy, aby byl přechod na základní školu co nejméně stresující jak pro vaše děti, tak i pro vás. Řekneme si, co učitelé na základních školách očekávají a na co se připravit. Pochopitelně budeme rádi zodpovídat všechny vaše dotazy. Lektorkami budou učitelky I. stupně základní školy, které mají více než 30. letou praxi. Dokáží tak zodpovědět všechny vaše dotazy.

CÍL: Podpora vzdělávání rodičů, spolupráce a aktivní spoluúčast rodičů a učitelů při výchově, vzdělávání a budování důležitých kompetencí a návyků u dětí předškolního věku v souladu s cílem a obsahem Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání.

14. 6. v 17.00 hod. ŠKOLNÍ AKADEMIE V KD LOM

Všechny děti z naší MŠ Lom se v tento den sejdou nejpozději v 16.45 hod. před kulturním domem v Lomu, kde společně vystoupíme s písničkou. S dětmi jdeme na řadu první nebo druzí (MŠ Lom a MŠ Loučná). Žádáme rodiče o aktivní spolupráci a zodpovědnost, aby své děti před KD v uvedenou dobu přivedli. Děkujeme!

CÍL: Podpora spolupráce kolektivu, spolupráce školy, školky a rodiny

20. 6. v 15.30 hod.: ROZLOUČENÍ S PŘEDŠKOLÁKY, ŠERPOVÁNÍ A PŘIVÍTÁNÍ PRÁZDNIN S KLAUNEM „HOPSÍKEM“

Odpoledne se sejdeme na zahradě naší MŠ, abychom se šerpováním, kraťounkým vystoupením obou tříd a zábavnou show s „Hopsíkem“ společně rozloučili se školním rokem a přivítali prázdniny. Zábavný program pro děti je hrazen z jarmarkového výdělku. TAK JAKO V PŘEDCHOZÍCH LETECH, PROSÍME RODIČE O SPOLUPRÁCI A POMOC PŘI DONESENÍ „DOBROT“ NA ŠKOLNÍ SLAVNOST. ZA KAŽDÝ PŘÍSPĚVEK BUDEME RÁDI. DĚKUJEME!

CÍL: Kulturní a zábavný program, společný prožitek rozloučení s dětmi, které odchází na základní školu a přivítání prázdnin, spolupráce školy a rodiny.

Upozorňujeme, že na výše uvedených akcích MŠ Lom může být pořizována fotografická dokumentace pro účely propagace mateřské školy, ke zveřejnění v novinách a webu Základní školy a Mateřské školy Lom: www.zsmslom.cz, či na webu města Lom.