Výsledky zápisu do první třídy

Statutární zástupce školy rozhodl v souladu s § 46, § 165 odst.2 a§ 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), že vyhovuje žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání v Základní škole a Mateřské škole Lom, okres Most,Vrchlického 372, 435 11
Lom u Mostu

Seznam uchazečů :

ZŠMŠLOM/Z/01 – přijat

ZŠMŠLOM/Z/02 – přijat

ZŠMŠLOM/Z/03 – přijat

ZŠMŠLOM/Z/04 – žádost o odklad

ZŠMŠLOM/Z/05 – přijat

ZŠMŠLOM/Z/06 – přijat

ZŠMŠLOM/Z/07 – přijat

ZŠMŠLOM/Z/08 – přijat