Seminář – hrajeme si ve vlastivědě

Shrnutí Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků

Termín: 26.3.2019

Účastník: Mgr. Ivana Poppová

Název: Hrajeme si ve vlastivědě

Seminář nabídl různé metody aktivního učení, které rozvíjejí u žáků dovednost učit se a myslet, tvořit, poznávat, zkoumat, objevovat, diskutovat nad problémy. Nabídl ověřené tipy, hry, hrátky, kvízy a postupy, aby žáci podávali maximální výkon.

Na semináři jsme se seznámili s výukou vlastivědy v programu „Začít spolu“.

Seminář dále nabídl ukázky různých pomůcek, knih, www. stránek, které se dají zařadit do výuky. Některé pomůcky si lektorka vytvořila sama.

Řadu informací úspěšně zavedu do výuky na naší škole.

Mgr. Ivana Poppová