Akce Duben 2019

Akce Duben

  1. 4. Výstava v Zámku Valdštejnů – jarní a velikonoční dekorace

Cíl: poznávání zvyků a tradic

  1. 5. – 4. Zápis do ZŠ LOM

viz info leták nebo webové stránky školy

  1. 11. a 25. 4. Plavání předškoláci

Cíl: zdokonalování plaveckých dovedností

  1. 4. Jarní úklid zahrady – akce vázaná k 6. 4. Ukliďme Česko

Cíl: rozvoj estetického cítění a vytváření kladného vztahu k ochraně životního prostředí

  1. 4. Den zdraví – Zdravý životní styl

Prosíme rodiče o přinesení různého druhu ovoce a zeleniny

Cíl: rozvoj smyslového vnímání – poznávání různých druhů chutí, vůní a barev

  1. 4. Velikonoční jarmark v prostorách ZŠ Lom 15.30 – 16.30

Cíl: spolupráce školy s rodiči a utváření přátelských vztahů

  1. 4. Den knihy – přinést oblíbenou knihu

Cíl: rozvoj čtenářské pregramotnosti a kladného vztahu ke knihám

  1. 4. Čarodějnické dopoledne plné soutěží a her v maskách

Cíl: rozvoj pohybových dovedností při zdolávání překážek a schopností spolupracovat ve skupinách při řešení zadaných úkolů

Upozorňujeme, že na výše uvedených akcích MŠ Lom může být pořizována fotografická dokumentace pro účely propagace mateřské školy, ke zveřejnění v novinách a webu Základní školy a Mateřské školy Lom: www.zsmslom.cz, či na webu města Lom.