Návštěva Městské knihovny v Lomu – 20. 3. 2019

Ve středu 20. 3. všechny děti z naší MŠ navštívily městskou knihovnu. Jako první šli „Dráčci“ – zažili v knihovně hodinu plnou soutěží, hádanek a různých úkolů, za které dostali sladké odměny. Také si mohli prohlédnout knihy, které se jim líbili a nakonec vypracovali pracovní list se zvířátky. Velké děti vystřídaly v knihovně  „Čiperky“,  malé děti si vyslechly krásnou pohádku o zvířátkách, také plnily různé úkoly a zasoutěžily si, za svou snahu také dostaly sladkou odměnu. Moc děkujeme pí. knihovnicím za krásný program a těšíme se na další návštěvu.