Recitační soutěž Duchcovská růžička

Dne 20. února 2019 se naše žákyně Milena Voznijaková ze 3. A zúčastnila recitační soutěže Duchcovská růžička, která byla určena dětem okresu Teplice. Konkurence byla dost velká . Naše Natálka (my jí tak celá léta říkáme) si připravila báseň Podzim od Emanuela Frynty. Název je sice zavádějící, ale báseň hovoří o jaru, létu. Moc krásně ji před publikem přednesla, vůbec se nestyděla, dala jí umělecký přednes. Natálčin hlas má moc hezkou modulaci, ale ani přesto si neodnesla žádné ze 3 míst. Další místa nebyla vyhodnocena, ale pro žákyni to byla ohromná zkušenost. A stejně pro nás je vítězkou ona. Již teď se chystá do recitační soutěže vMostě. Budeme ji moc držet palce.