Plán akcí na měsíc březen 2019

PLÁN AKCÍ NA MĚSÍC

BŘEZEN 2019

Mateřská škola Lom

 

 5. 3. dopoledne 9.30 hod. MASOPUSTNÍ KARNEVAL S KLAUNEM HOPSÍKEM 60,-

V tento den přijdou děti do MŠ oblečeny do karnevalových masek. V 9.30 hod. naši MŠ navštíví známý a oblíbený klaun „Hopsík“, kterého jsme měli možnost poznat již na letní zahradní slavnosti. Ten má pro děti připravený opravdu senzační karnevalový program plný her, soutěží a zábavy. Na akci vybíráme 60,-

CÍL: Poznávání a dodržování tradice masopustu (od 6.3. postní období před Velikonocemi), prožitek zábavy a karnevalového veselí.

 

7. 3.  dopoledne 9. 30 hod. OČNÍ SCREENING -NÁHRADNÍ TERMÍN

V MŠ dnes proběhne screeningové vyšetření řádně přihlášených dětí, které v prvním termínu nebyly v MŠ z důvodu nemoci a posléze z důvodu chřipkových prázdnin přítomny.

CÍL: Zdravotní prevence, předcházení očním vadám.

 

19. 3. dopoledne NÁVŠTĚVA ZŠ LOM S PŘEDŠKOLÁKY

V tento den navštíví všechny děti z předškolní třídy „Dráčků“ 1. třídu v naší ZŠ Lom, kde pro ně paní učitelka připraví ukázkový program, do kterého se naše děti přirozeně zapojí. Během návštěvy si prohlédneme školní družinu, tělocvičnu, jídelnu a ostatní prostory ZŠ, abychom se zorientovali v prostředí, které je pro děti zatím neznámé.

CÍL: Eliminovat strach a nejistotu, které nástup na ZŠ děti často provází, vyzkoušet si, jaké to je být opravdovým „prvňáčkem“. Získávat nové poznatky, zkušenosti a kompetence.

 

20. 3. dopoledne NÁVŠTĚVA MĚSTSKÉ KNIHOVNY LOM

Jako obvykle „oslavíme“ březen – měsíc knihy návštěvou Městské knihovny Lom s našimi dětmi. Knihovnicemi připravený, věku přizpůsobený zábavně-naučný program absolvují děti obou tříd – „Dráčků“ i „Čiperek“ (zvlášť).

CÍL: Rozvoj předčtenářských a kulturních dovedností, získání kompetencí v oblasti čtenářské pregramotnosti, práce s knihou, setkání se známými hrdiny.

 

21. 3.   14.00 hod. OSLAVA MDŽ SE SENIORY V KD LOM – DRÁČCI

Děti ze třídy Dráčků dnes ve 14.00 hod. navštíví KD Lom, kde zazpívají a zarecitují našim seniorkám k příležitosti oslav MDŽ. Rodiče, kteří odvádějí své děti z MŠ po obědě žádáme, aby se s dětmi dostavili před kulturní dům ve 13.45 hod. Děti, které v MŠ spí, odejdou na akci s paní učitelkou. Akce v KD bude trvat přibližně 15 – 20 minut, děti je možné vyzvednout před KD po ukončení akce nebo v obvyklou dobu v MŠ Lom.

CÍL: Vedení k hodnotám, potěšit, rozveselit.

 

21. a 28. 3. dopoledne PLAVECKÝ KURZ PRO PŘEDŠKOLÁKY (1. A 2. LEKCE)

Děti ze třídy Dráčků, které jsou přihlášeny k plaveckému výcviku, se zúčastní prvních dvou lekcí plaveckého kurzu. Všechny důležité informace o plaveckém kurzu naleznete na webových stránkách MŠ Lom a na nástěnkách naší MŠ, věnujte jim, prosíme, pozornost!

CÍL: Seznámení se s bezpečným pohybem ve vodě, osvojení prvních plaveckých dovedností a návyků, eliminovat strach z vody, rozvoj hrubé motoriky, plavecké kompetence.

 

22. 3. dopoledne SVĚTOVÝ DEN VODY – ČIPERKY

Děti ze třídy Čiperek tento den oslaví mezinárodní den vody vycházkou k potoku, povídáním o vodě, vodním životě v souvislosti s ochranou životního prostředí a prací na toto téma.

CÍL: Ochrana životního prostředí, vztah k vodě, posilování vztahu k přírodě, vodním živočichům..

 

Upozorňujeme, že na výše uvedených akcích MŠ Lom může být pořizována fotografická dokumentace pro účely propagace mateřské školy, ke zveřejnění v novinách a webu Základní školy a Mateřské školy Lom: www.zsmslom.cz, či na webu města Lom.