Klaun Hopsík ve školní družině a klubu

V pátek 8. 2. února jsme si užili společně s družinkou a školním klubem krásný karnevalový den. Přijel za námi do školy klaun Hopsík se svým vystoupením.

Děti už se nemohly dočkat. Klaun je vesele přivítal a hned bylo patrné, že dnes bude o zábavu postaráno. Nadšení v očích dětí bylo skutečně kouzelné. S radostí tancovaly, skotačily, plnily zábavné úkoly, kouzlily a nejen to… o zážitcích vyprávěly celý den.

Byl to opravdu velmi vydařený karnevalový rej plný zábavy. Tímto bychom chtěli klaunovi Hopsíkovi poděkovat za krásný program, poděkování patří i našim žákům a učitelům, kteří nám pomohli s výzdobou tělocvičny.