Ochutnávka exotického ovoce

Ve dnech 30. 1. a 31. 1. 2019 jsme si ve třídě uspořádali opět projektový den – tzv. Ovocný den. Tento den byl ale obohacen o exotické ovoce, které jsme obdrželi od firmy Bovys s r.o. jako ochutnávku. První den jsme si připravili slavnostní tabuli. Vyrobili jsme si s dětmi bílé zástěry, které jsme vyzdobili obrázkem ovoce. Druhý den jsme ochutnávali jednotlivé exotické ovoce. Některé děti ani neznaly. O jednotlivých druzích ovoce jsme si nejdříve přečetli letáček (četly děti), ukázali jsme si také na glóbusu, kde se dané ovoce pěstuje, poté jsme ochutnávali. Některé ovoce nám chutnalo více, některé méně, ale musíme konstatovat, že se nestalo, aby někdo z dětí řekl, že mu některý druh vůbec nechutná. Hledali jsme vhodná slova, která by charakterizovala chuť daného ovoce. Měli jsme tedy možnost ochutnat třeba jablko Red chief, granátové jablko, cherimoyu, mango, blumu, kiwu, jablko Granny smith, mochyni, avokádo, nashi, ale i bílou ředkev. I sáček sušeného ovoce nás potěšil. Myslím si, že nejvíce zaujalo granátové jablko. Tato akce splnila určitě svůj účel. V kolektivu jsme ochutnávali ovoce, které třeba někdo ani nezná. Aspoň někteří si zakoupí nějaké z těchto druhů a zároveň jsme si připomněli zásady slušného chování při konzumaci. Tyto znalosti o ovoci ještě využijeme v hodinách prvouky…

Mgr. J. Lukášová, tř. uč. a děti 3.A

s asistentkou pí Kopeckou