Parkování u brány MŠ Lom – Loučná

Vážení rodiče,

prosíme Vás velice o pochopení a vstřícnost. Při parkování u vjezdu do areálu Mateřské školky č.p. 82 v ulici Podkrušnohorská, Lom, část Loučná bráníte vjezdu do prostor školky. V případě nutnosti vjezdu vozidel integrovaného záchranného systému a vozidel zásobování, stojící automobily u vrat školky znemožňují volný vjezd a i průchod. Žádáme vás o ohleduplnost, vždyť jde o bezpečnost a potřeby i vašich dětí a personálu školky.
Prosíme Vás proto, abyste ve zvýšené míře užívali parkovací plochy dostupné v okolí Mateřské školky v Loučné a u vrat školky parkovali pouze a jen v nejnutnějším případě.