Plán akcí na měsíc Leden 2019

 

LEDEN  2019

 

7.1. Ježíšek ve školce – třída Koumáků a Šikulů

Přivítání se v Novém roce a připomenutí si některých zvyků a tradic Vánoc. Rozbalování dárků, které přinesl Ježíšek do školky.

Cíl: Zábava, překvapení, podpora kulturního vzdělávání, upevňování pravidel jak správně zacházet s novými hračkami, každá má své místo.

 

 11.1.  Tříkrálovský  turnaj mateřských škol v kopané (vybraní Všeználci)

                 – sportovní hala Koldom

Sraz : nejpozději v 7.45. ve školce nebo v 8.05 ve sportovní hale Koldom

                S sebou: sportovní oblečení, obuv do tělocvičny, pití

 

Cíl: sportovní vyžití, soutěživost, spolupráce, zásady fair play

 

 

15.1.   Saunování

 

Cíl: otužování, zdravý životní styl

 

25.1.  Mrazík – divadelní představeni v DVD Litvínov

Cíl: Podpora a rozvoj kulturních a estetických dovedností, prožitek radosti z kulturního zážitku.       

 

30.1.   Bublinka – dětské zábavné centrum Litvínov

 

Cíl: Rozvoj pohybových dovedností, zdokonalování se při překonávání různě náročných překážek, dodržování pravidel.

 

 

Upozorňujeme, že na výše uvedených akcích MŠ Lom může být pořizována fotografická dokumentace pro účely propagace mateřské školy, ke zveřejnění v novinách a webu Základní školy a Mateřské školy Lom: www.zsmslom.cz, či na webu města Lom.