Vánoční setkání se seniory

Dne 20. prosince jsme ve škole měli vzácnou návštěvu. Pozvání přijali naši senioři z Lomu. Den tak byl naplněný předvánočními aktivitami v podobě dílen, vánočních koled, básní i ukázkami vánočních zvyků. Děti tvořily výrobky společně se seniory, kteří si pak výrobek mohli odnést domů. Vše se odehrávalo v úžasné atmosféře, která oslovila jak děti, tak dospělé. Všemu napomáhalo, že i za okny padal sníh, který atmosféru krásně dokreslil. Za vedení města Lomu se akce účastnila paní Mgr. Šípová. Vedení města tímto děkujeme za podporu.

Doufáme, že založíme tradici setkávání se dětí z naší školy s našimi seniory, kteří nastupující generaci mají hodně co dát. Všem, kteří se účastnili, mnohokrát děkujeme a těšíme se na další setkání.