Plán akcí na měsíc leden 2019

LEDEN 2019

Mateřská škola Lom

 8. 1. dopoledne TŘÍKRÁLOVÝ DEN

Během dopoledne se děti přiměřeným způsobem seznámí s příběhem tří králů, vyrobí si tříkrálové čelenky nebo si krále Melichara, Kašpara a Baltazara namalují.

CÍL: Utužení tradice, seznámení s tříkrálovým příběhem

 

14. 1. dopoledne 10.00 hod. CANISTERAPIE 25,-

Dopoledne nás navštíví známý pejsek Oliver, který nám předvede své nové dovednosti, potěší děti svými naučenými kousky i svou milou přítomností. Děti se naučí správnému a bezpečnému přístupu ke zvířatům, zejména psům.

CÍL: Navazování zdravého vztahu se zvířaty, rozvoj správného a bezpečného chování k nim, potěšení ze vzájemného kontaktu s pejskem, který má akreditované canisterapeutické zkoušky. VYBÍRÁME 25,-

 

17. 1. dopoledne 8.30 OČNÍ SCREENING 150,-

Dle plánu a dřívějších informací proběhne v naší MŠ nenáročné, ale důležité vyšetření očí. Zúčastní se ho řádně přihlášené a v příslušných dokumentech zapsané děti. Vybíráme 150,-

CÍL: Zdravotní prevence

 

23. 1. dopoledne BÍLÝ DEN

Děti v tento den přijdou do MŠ oblečeny do bílé barvy.

CÍL: Utužení a fixace barev, zdravé posilování jednoty a kamarádství v kolektivu, přizpůsobení barev oblečení k aktuálnímu období.

 

29. 1. dopoledne 10.15 hod. DIVADLO ONDŘEJ – POHÁDKA „KRÁL TCHOŘ“,  VYBÍRÁME 50,-

CÍL: Podpora a rozvoj kulturních a estetických kompetencí, prožitek radosti z kulturního zážitku.

 

Upozorňujeme, že na výše uvedených akcích MŠ Lom může být pořizována fotografická dokumentace pro účely propagace mateřské školy, ke zveřejnění v novinách a webu Základní školy a Mateřské školy Lom: www.zsmslom.cz, či na webu města Lom.