Pěvecká vystoupení žáků v čase adventním

Je už tradicí, že v období adventu vystupují žáci školy na akcích města, na kterých zpívají koledy a vánoční písně. Nejinak tomu bylo i letos. Své první pěvecké vystoupení měli žáci školy při rozvícení vánočního stromku, následně jsme vystoupili na výroční schůzi seniorů, dále jsme se připravili na akci Česko zpívá koledy a závěrečné vystoupení proběhlo v lomském kostele při adventním setkání. Právě poslední vystoupení patřilo mezi jedno z nejlepších vystoupení, které kdy naši žáci měli.

Velké díky patří všem, kteří se na vystoupeních podíleli, nejen našim žákům, ale i učitelům, kteří se těchto akcí zúčastnili a žáky pečlivě připravovali.