Školení matematické gramotnosti

5. a 12. prosince se paní učitelka Turkeová zúčastnila semináře, který probíhal v Praze. Byl zaměřen na matematickou gramotnost, na její efektivní formy využití.

Účastníci semináře si mohli vyzkoušet různé formy práce se žáky tak, aby absolvent školy získal funkční matematickou gramotnost.

Dále se na semináři dozvěděli, jak správně pracovat s talentovaným žákem, jak na finanční gramotnost a jak vůbec k matematické gramotnosti přistupovat.

Školení bylo velmi dobře připravené, lektor měl opravdu spoustu zajímavých postřehů a mnoho z těchto metod využijeme v konkrétní práci se žáky naší školy.