Plán akcí na měsíc prosinec 2018

PLÁN AKCÍ NA MĚSÍC

PROSINEC 2018

Mateřská škola Lom

 4. 12. dopoledne VÁNOČNÍ BESÍDKA V DOMOVĚ PRO SENIORY

Během dopoledne se tři vybrané děti ze třídy Dráčků zúčastní se svými paní učitelkami vánoční besídky v domě pro seniory, kde u každého z pokojů děti zazpívají koledu.

CÍL: Potěšit nejstarší občany našeho města.

 

5. 12. dopoledne 9.30 hod. MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA V MŠ

Do naší MŠ přijde Mikuláš a čert (letos poprvé zajišťuje Městská knihovna Lom). Pro děti mají připravený zábavný program s ohledem k věku dětí a mikulášskou nadílku. Děti čertovi a Mikuláši zazpívají připravené písně a zarecitují básně.

CÍL: Dodržení a slavení tradice svátku sv. MIkuláše

 

6. 12. dopoledne VÁNOČNÍ VÝROBA SVÍČEK ZE VČELÍHO VOSKU

Pod vedením odborníků z certifikované EKO Farmy Klíny si každé z dětí vyrobí dvě svíčky ze včelího vosku. Poslechnou si přednášku a poučné vyprávění ze světa včel i celé ekofarmy. AKCI HRADÍ MŠ LOM Z FINANČNÍ ODMĚNY ZA VÝHRU V SOUTĚŽI „EKOUČITEL ROKU 2017/18“

CÍL: Připomínka tradice, prožitek vánoční atmosféry, zábavné rukodělné tvoření pro rozvoj jemné motoriky, získání nových poznatků a kompetencí.

 

11. 12. odpoledne 15.30 – 16.30 hod. VÁNOČNÍ JARMARK V ZŠ LOM

V uvedeném čase se sejdeme v prostorách vestibulu a jídelny ZŠ Lom, kde rodiče, prarodiče, přátelé a známí mohou se svými dětmi navštívit (nejen) náš stánek s překrásnými vánočními výrobky a dekoracemi, které si mohou zakoupit. Uvítáme každý váš rukodělný výrobek.

CÍL: společné předvánoční setkání, podpora MŠ, propojení spolupráce ZŠ, MŠ a rodiny.

 

13. 12. dopoledne 10.30 hod. KOUZELNÍK WALDINI V MŠ LOM

V tento den nás v MŠ navštíví velmi oblíbený a uznávaný kouzelník (mistr ČR), se kterým máme již zkušenosti z minulých let. Je připravený vykouzlit dětem nejen spoustu překvapení, ukázat jedinečné překvapivé „kousky“, ale vykouzlit dětem také dobrou náladu a úsměv na rtech. VYBÍRÁME 60 Kč

CÍL: Zábava, překvapení, podpora kulturního a estetického vzdělávání.

 

18. 12. odpoledne 15.30 hod. VÁNOČNÍ BESÍDKA V MŠ LOM

Odpoledne se sejdeme v prostorách naší školky, abychom společně prožili předvánoční atmosféru a rozloučili se s rokem 2018 vystoupením obou tříd naší MŠ. Rodiče budou moci shlédnout vystoupení svých dětí ve svých třídách (paralelně). Ke společnému posezení, kávě, čaji, svařenému vínu… se sejdeme ve třídě Dráčků, kde krátce vystoupí obě třídy společně. Žádáme rodiče, aby jako již tradičně podle svých možností přinesli na vánoční besídku ochutnávku vánočního cukroví nebo jiné drobné občerstvení. Děkujeme!

 

 

Upozorňujeme, že na výše uvedených akcích MŠ Lom může být pořizována fotografická dokumentace pro účely propagace mateřské školy, ke zveřejnění v novinách a webu Základní školy a Mateřské školy Lom: www.zsmslom.cz, či na webu města Lom.