Vítězství naší žákyně ve výtvarné soutěži

Litoměřické výstaviště Zahrady Čech se zahalilo do historického hávu. Ústecký kraj si připomněl 100. výročí založení Československa. Celý areál představoval období první republiky a my mohli být jeho součástí. V tento významný den se předávalo ocenění za výtvarnou soutěž, které jsme se za naší školu se školním klubem zúčastnili. Soutěž byla pořádána odborem školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu Ústeckého kr. pod záštitou náměstka hejtmana Ústeckého kr. Mgr. Bc. Petra Šmída u příležitosti oslav 100. Výročí samostatného Československého státu. Autorka výherního díla, která převzala ocenění byla naše žákyně Kristýna Mošovská (7. A). Tímto GRATULUJEME za celou naší školu.

Po vyhodnocení soutěže jsme společně mohli shlédnout v několika pavilonech dobové expozice s kostýmovanými herci, vše formou divadla a interaktivních ukázek. Viděli jsme kancelář T. G. Masaryka, dva pokoje, které ukazovaly, jak v roce 1918 žila vysoká i nízká třída. Dále byla k vidění i dobová školní třída, tělocvična, nemocnice, biograf, kavárna i prvorepublikové automobily, motocykly a mnoho dalšího. Program na výstavišti byl velice zajímavý a ponaučný, komentované prohlídky nám přiblížily prvorepublikovou historii a my nadšeni plny emocí se loučili s hezky prožitým dnem.