Školení – čtenářská gramotnost

6. a 7. listopadu 2018 se naše učitelka Ing. Turkeová účastnila semináře – Čtenářská gramotnost – metody a formy efektivní práce.
Školení bylo zaměřené na čtení a porozumění textu v různých předmětech – poznatky využijeme v hodinách cizích jazyků, češtině i v rodinné a občanské výchově.
Účastníci si vyzkoušeli různé formy (metody) práce se žáky – např. Alfa box, Insert, Životabáseň, Metoda ano-ne, Dvojitý zápisník a mnoho dalších.
Školení bylo velmi dobře připravené a mnoho z těchto metod využijeme v konkrétní práci se žáky naší školy.